ALGEMENE VOORWAARDEN EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Passen

Onze passervice is vrijwel op alle dagen mogelijk te Appelscha bij onze eigen accommodatie. Een afspraak is meestal op zeer korte termijn mogelijk. Voor een afspraak aan huis rekenen wij voor de passervice € 90,– excl. btw  (binnen Nederland excl. de eilanden). Kosten vervallen bij aanschaf zadel.

Levertijd

Bareback pad direct of binnen 4 weken. Te bestellen (maat)zadels 4-16 weken (onder voorbehoud onvoorziene omstandigheden), ingaande na de eerste aanbetaling.

Betaling

Bij te bestellen (maat)zadels geldt: betaling van 50% bij bestelling en 50% bij- of voor aflevering. Bestelling is definitief na ontvangst eerste termijn.

Bij annulering zijn wij genoodzaakt annuleringskosten in rekening te brengen.

Aflevering

Aflevering geschiedt persoonlijk aan huis of bij Equestor.

Garantie

Zadelbomen worden 2 jaar gegarandeerd en leerwerk en mechaniek 1 jaar bij normaal gebruik en onderhoud. Garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik en in geval van reparatie niet uitgevoerd door Equestor c.q. een door Equestor aangewezen partij.

Een zadel is een gebruiksartikel gemaakt van een natuurproduct. Door bijvoorbeeld het schuren van beugelriemen of rijden met een spijker- of andere casual broek kunnen beschadigingen, kleurverschillen en/of kale plekken ontstaan. Dit valt niet onder de garantie.

Een paard kan in de loop der tijd veranderen: bespiering kan toe- of afnemen, hij kan dikker of dunner worden al naar gelang het seizoen, training, voeding of gezondheid. Wij geven een pasgarantie van 3 maanden, waarbinnen wij kosteloos het zadel komen aanpassen indien nodig.

Garantie vervalt indien het zadel wordt gebruikt voor een paard waarvoor het niet gemaakt is, voor een doel waarvoor het niet gemaakt is of als er zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Equestor aanpassingen, wijzigingen of veranderingen aan het zadel zijn aangebracht.

Overdracht

De zadels blijven eigendom van Equestor tot het volledige aankoopbedrag voldaan is.